Szextörténetek Szexhírek

Gézuka története - tizennegyedik rész (fétis, biszex)

bugyisgézuka szextörténete
Miután hazaértek a vásárlásból Ági lefekteti Gézukát aludni, majd segít megnyugodni az ideges Évának... Amikor István hazaér, Ági beszámol az egész napról az apjának.A házba érve Ági segített kiszállni Gézukának a kocsiból, aztán megfogta a fiú kezét és Évához fordult:
- Éva néni! Tessék rám bízni Gézukát, elrendezek mindent. Csak ezt a koszos fóliát tessék kidobni, aztán tessék nyugodtan leülni, inni valamit. A kisfiúval minden rendben lesz!
Fogta a fiú kezét és bevonszolta a zuhanyzóba, levetkőztette és megfürdette. Bevitte a kisfiút a szobába, ahol az elmúlt napokban aludt. Kis időre otthagyta, amíg egy bugyit és egy pólót hozott neki, amit ügyesen ráadott a gyerekre, aztán lefektette a heverőre.
Egy pillanatig habozott oda kell-e szíjaznia, de a fiú mozdulatlanul, csendben feküdt a hasán és Ági leoltotta a villanyt és otthagyta, résnyire nyitva hagyva az ajtót. Visszament a nappaliba, ahol Éva csüggedten ült a fotelben, a kezében a telefon.
- Tessék pihenni Éva néni! Igyon valamit! Hozok egy pohár bort. – mondta Ági és máris kiszaladt a konyhába és egy pohár hideg fehérborral jött vissza. Elvette a nőtől a telefont, ránézett, aztán letette az asztalra és a kezébe adta a bort. – Tessék!
Éva fáradtan felnézett, elmosolyodott:
- Köszönöm, Ágikám!
- Egészségére! Gézukával is minden rendben van, megfürdettem és lefektettem aludni. Nyitva van az ajtó halljuk, ha valami baj lenne vele.
- Nagyon ügyes vagy, kislányom! Köszönöm szépen! – Aztán egy nagyot sóhajtott és könnyes szemekkel mondta – Úgy szégyellem ezt az egészet!
- Nem kell, Éva néni! Nem lesz semmi baj, apu mindent elrendez! Majd a Gézuka is megtanulja, hogy kell viselkedni. És nem lesz többet ilyen, mint most volt. Csak megijedt a kisfiú. Sok volt neki így egyszerre minden. És nem lett volna semmi baj, ha nincsen a riasztó, vagy ha még bent ledobja a ruhákat. De ne tessék félni! Apu mindent el fog rendezni. Nemsokára hazajön és minden rendben lesz!
Miközben beszélt, nyugtatta a nőt, a fotel mögé lépett és rátette a kezeit Éva vállára és dörzsölni, masszírozni, simogatni kezdte a vállát a blúzban, aztán a nyakát, tarkóját. Megsimogatta Éva rövid, szőke haját, aztán lehajolt és megcsókolta a nő nyakát. Lassan csókolgatta Éva nyakát, a tarkóját a haja tövében, a kezei pedig előrecsúsztak a nő mellére. Éva akaratlanul is felsóhajtott, a lány pedig rátapadt a szájával a nő szétnyíló ajkaira. Éva egy pillanatig ellenkezett, de aztán megadta magát Ági gyengéden erőszakos szájának, nyelvének, passzívan tűrte, hogy a lány csókolja. Ági le sem vette a száját a nőéről, miközben megkerülte a fotelt és szemből állt meg előtte. Lassan leereszkedett a térdére, a kezeivel széttolta a nő passzívan engedelmes térdeit, befészkelte magát Éva combjai közé. Bal kezével felnyúlt, fogta és simogatta a nő tarkóját, húzta közelebb magához a fejét, míg testét és nyakát teljesen kinyújtva csókolta a száját. Jobbal Éva övéhez nyúlt, kikapcsolta és kigombolta a nadrágját. Benyúlt a nő nadrágjába, becsúsztatta a kezét a bugyiba és simogatni kezdte a rövidre vágott, erős szőrű pinát. Éva egy pillanatra megdermedt, aztán megrázkódott és belenyögött a lány szájába. Lassan elindult a nyelve, hogy találkozzon Ági mohón tapogatószó nyelvével, ami már az egész száját felderítette. Ági közben simogatta a nő pináját, érezte, hogy egyre forróbb és nedvesebb, amikor a csiklóhoz ért az ujja Éva megremegett és felsóhajtott.
Ági hirtelen otthagyta a nő száját, mindkét kezével a feneke alá nyúlt és erősen megemelte. Éve felemelkedett a fotelben, és hagyta, hogy a lány lerángassa róla a nadrágot és a bugyit és utána visszahuppant a fotelbe. Ági pillanatok alatt lecsatolta a nő szandálját, kibujtatta a lábait a nadrágból és a bugyiból, aztán az egyik lábát a földön hagyta, a másikat felemelte és a combját a fotel karjára fektette. Arca előtt ott volt Éva szőke, rövid szőrrel borított nedvesen csillogó pinája. A lány egy pillanatig csak nézte, csodálta, aztán finoman ráfújt. Látta, hogy a nő teste megremeg, ahogy a nedvesen csillogó nagyajkait éri a lehelet. Ági mindkét kezével odanyúlt, finoman széthúzta a pinát és lassan, alig érintve csókolni, nyalogatni kezdte. Éva felnyögött. A lány felnézett rá, látta, hogy hátrahajtja a fejét a fotel támlájára, hogy csukva a szeme és az arca teljesen piros, hogy lihegve veszi a levegőt. Ági elmosolyodott, aztán belefúrta az arcát a pinába. Mélyen, erősen nyalta a kisajkakat, a nyelvét feldugta mélyre, és két kezével pedig a nagyajkakat és a szőrös vénuszdombot dörzsölte. Éva egyre hangosabban lihegett, a lány pedig bal kezének mutató és középső ujjaival simogatta tovább az ajkait, majd bekapta az ujjakat, szopta és megnedvesítette, aztán finoman feldugta a nőnek, közben a nyelvével a csikló felé közelített. Éva hangosan lihegett, nyögött, a teste szinte hullámzott, és ahogy a lány nyelve hegye elérte a csiklót a nő felsikított, a teste összerándult, a lány ujjait szinte fájdalmasan szorította meg a hüvelye, ahogy elévezett.
Éva vonaglott, a pinája görcsösen szorul a lány ujjaira, hangosan lihegett és többször felsikoltott, aztán elernyedt a teste. Ági ujjai maguktól kicsúsztak a hüvelyből, nedvesen csillogtak és a lány azonnal bekapta és szopogatni kezdte őket. Felnézett a nőre, találkozott a tekintetük.
- Kö… Köszönöm, Ágikám – lihegte Éva és elmosolyodott, ahogy az előtte térdelő, ujjait nyalogató, szopogató lányra nézett. – Nagyszerű lány vagy!
- Igen, az. Örülök, hogy sikerült megnyugtatnia téged, Éva – hallatszott István nyugodt hangja az ajtó felől.
Éva ijedten fordult feléje és mondani akart valamit, de István mosolyogva leintette.
- Ne mondj semmit! Nincs semmi baj! Majd később megbeszéljük. Ági! –fordult a lányhoz – gyere, segíts a csomagokkal! Addig Éva néni rendbe teszi magát.
- Igen apu! – állt fel azonnal Ági. Rámosolygott Évára, aztán gyorsan kiment az apja után az udvarra a kocsikhoz.
Éva félig magán kívül lassan feltápászkodott a fotelből. Végignézett magán: felül kigombolt, rendetlen gyűrött blúz, alul se nadrág, se bugyi, szőke pinája még mindig nedvesen csillog. Szégyellte magát és kielégült volt, annyira, mint már nagyon régen utoljára. Felkapta a padlóról a nadrágot és a bugyiját és gyorsan bement a fürdőszobába.
Leült a wc-re, aztán levetkőzött és lezuhanyozott, a polcon talált egyik törölközővel megtörölközött. Sokáig zuhanyozott és lassan törölközött, igyekezett elhúzni az időt, míg István szemébe kell néznie. Aztán amikor végzett, felvette a gyűrött ruháit, a tükörbe nézve megigazította a haját, aztán nagy levegőt vett és kiment a nappaliba.
A heverőn ott voltak a fiának ma vásárolt ruhák mind. De se István, se Ági nem volt bent. Kiment a teraszra.
István egy pohár fehérborral a kezében ült az egyik széken, hallgatta, ahogy Ági beszámol a mai napról. A lány szemben állt az apjával, kis terpeszben, hátra tett kézzel. Közben átöltözött, most csak egy fehér pamut bugyi és egy bő póló volt rajta. Amikor Éva megjelent Ági elhallgatott, felnézett rá, aztán pajkosan elmosolyodott. István felállt, kihúzott egy széket és odakínálta Évának:
- Foglalj helyet, kérlek. Ági azonnal hoz neked egy pohár bort, vagy amit kérsz.
- Kösz… Köszönöm, inkább üdítőt, vagy vizet, hideget, ha kérhetek. - mondta Éva csendesen és leült a székre.
- Azonnal hozom, Éva néni! – mondta Ági és bement a házba.
Éva félve nézett fel Istvánra.
- Bocsáss meg! Nem tudom, hogy történhetett…
- Nyugodj meg, Éva. Én tudom. Ki voltál borulva és Ági megnyugtatott. Azon a módon, ahogy a legjobban meg tud nyugtatni egy hisztéria szélén álló nőt. Nincs semmi baj. Később megbeszéljük az egészet. Most arra kérlek csak, ülj itt, és hallgasd meg, mit mond Ági a mai napról. A fiad alszik, vele sincs semmi gond. Majd reggel vele is beszélünk.
- Rendben – mondta a nő lesütött szemekkel.
Ági már jött is vissza egy nagy pohár rostos narancslével, amit letett a nő elé, aztán visszaállt az előző pózba ás várta az apja utasítását.
- Rendben Ági! Folytasd!
A lány beszámolt az egész napról, részletesen. Persze kihagyva délelőtti eseményeket, ami terhelő lett volna rá nézve. Örült, hogy ennyi minden történt ma, így könnyen át lehetett siklani azokon a részleteken, ahol domina szerepben parancsolgatott a fiúnak. A beszámoló végén az apja elégedett is volt. Néhány rövid kérdést tett még fel, amire Ági azonnal válaszolt, aztán csak annyit mondott:
- Jól van, Ági. Ma rendesen viselkedtél, ügyes voltál. És holnap jutalmat is kapsz majd. Holnap, érted? Most menj és pihenj, ma tévézhetsz is, szórakozz. Reggel találkozunk kislányom, jó éjszakát!
- Jó éjszakát apu és köszönöm! Jó éjszakát Éva néni! – mondta Ági és beszaladt a házba.
István utána nézett, kiitta a borát és letette a poharat. A lesütött szemmel ülő nőre nézett és megszólalt:
- Éva, ez egy megerőltető nap volt számodra. Nem vagy hozzászokva az ilyen izgalmakhoz, megterhelésekhez. Lehet, hogy el kellett volna kísérjelek titeket vásárolni, de nem gondoltam, hogy eddig fajulnak a dolgok. De semmi baj! Több volt az izgalom, mint a tényleges probléma. A fiadat túlterheltük és kiborult. Ha két napba osztjuk el a mai történéseket semmi baj nem lett volna. És 1-2 hónap múlva egy ilyen, vagy még megterhelőbb nap után sem lesz semmi baja. De még csak a kezdetén van a nevelésnek, még nagyon sok dolgot kell megtanulnia, elfogadnia. Ezeket idővel majd megtanulja. Neked is hosszú és fárasztó volt a nap. Megértem, hogy kiborultál, amikor botrányt okozott a kisfiad. De jól kezelted, hiszen haza tudtad őket hozni, biztonságba. Ez a legfontosabb. Itthon kijött rajtad a stressz, elengedted magad, összeomlottál. De itt volt Ági és segített rajtad. És ezért egy pillanatig se szégyelld magad! Ági tudja, mire van szüksége egy nőnek és szívesen megteszi. Ezért is kellett átöltöznie mielőtt elbeszélgettünk: teljesen lucskos volt a pinája, a ruhán keresztül is látszott mennyire átázott a bugyija. Minden percét élvezte annak, amit veled tett, hidd el! Szóval ne legyen lelkiismeret furdalásod, és ne szégyenkezz miatta!
Éva nagyot nyelt, aztán felnézett a férfira
– Rendben, ha így gondolod…
- Igen, így gondolom. Semmi baj nincs. A fiúval holnap beszélünk és büntetést is fog kapni, nem lehet elnézni neki az ilyen hisztizést. Ha büntetlenül hagyod, kíméletből, akkor legközelebb ugyanez lesz. De ezt majd holnap megbeszéljük. Most azt javaslom, menj haza Éva. Igyál valamit, ha kívánod és aludj egy nagyot. Reggel pedig várlak, hogy megbeszéljük a továbbiakat. Rendben?
- Rendben István. – mondta a nő. Kiitta a narancslevét és felállt. – Köszönöm a segítségedet és a megértésedet! Jó éjszakát!
- Jó éjszakát, Éva!
A férfi nézte, ahogy a nő hazament, aztán felállt, hozott magának egy palack bort, egy szivart, töltött, rágyújtott és elgondolkodva nézte a csillagos eget.
Tetszik!


A hozzászóláshoz be kell jelentkezni.
A regisztráció ingyenes!

Eddig 3256 alkalommal olvasták bugyisgézuka szextörténetét és 16 olvasónak tetszett vagy találta erotikusnak és izgatónak.
Tetszik!

Szeretnéd, hogy sok ezer emberhez eljusson a Te erotikus történeted is?
Szextörténet beküldése

Szextörténet témák