Szextörténetek Szexhírek

Általános Szerződési Feltételek

A Felhasználó és a Szolgáltató közötti megegyezés

A Vágyak Világa kiadója az Adverticon Media Group továbbiakban Szolgáltató. Az oldalt látogató, annak szolgáltatásait igénybe vevő személy a látogató, továbbiakban Felhasználó. A Felhasználó az oldal böngészésével elfogadja az Általános Szerződési Feltételek, illetve az Adatvédelmi Irányelvek dokumentumaiban leírtakat.

1. Tartalmak

Az oldalon elhelyezett tartalmak a Felhasználók által beküldött, feltöltött tartalmak. Nem minden esetben esnek át előzetes ellenőrzésen, hiszen a Vágyak Világa oldal csak részben moderált. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a hivatkozott külső tartalmakért (beágyazott videók), Felhasználó által feltöltött képi vagy írásos anyagok származási helyéért. Amennyiben a tartalom kifogásolható, azt bejelentés esetén és a jogosság megállapítása után a Szolgáltató törli. A kifogásolható tartalmakkal az 1.1 pont foglalkozik.

1.1 Kifogásolható tartalmak

A Felhasználó által beküldött tartalmak megjelentetését a Szolgáltató egyénileg, saját hatáskörében bírálja el. Azokat bármikor módosíthatja vagy törölheti, illetve megjelenését elutasíthatja, visszavonhatja. Annak elutasítása ellen a Felhasználónak fellebbezési joga nincs. Az oldalon nem jelenítünk meg a törvényi szabályozás, illetve szerzői jog oltalmat sértő tartalmakat. Amennyiben a moderátor nem vette észre és mégis megjelenik az oldalon, úgy a Szolgáltató azt azonnal törli rendszeréből bejelentés esetén, amennyiben a bejelentés jogos. A bejelentés megtehető az ugyfelszolgalat@vagyakvilaga.info email címen.

1.2 Tartalmak szerzői joga

A Felhasználó a képi vagy szöveges tartalom beküldésével elfogadja, hogy a Szolgáltató szabadon rendelkezhet azzal. Azt mind marketing, mind tartalomépítési célra a Szolgáltató felhasználhatja. Abban az esetben, amennyiben az adott tartalomból a Felhasználó egyértelműen felismerhető, kérheti a tartalom eltávolítását, vagy módosítását. Ezt a Szoláltató saját hatáskörében bírálja el. A kérelem beküldhető az ugyfelszolgalat@vagyakvilaga.info email címre.

2. Felelősség

A Szolgáltató nem vállal semminemű anyagi felelősséget a kihelyezett tartalmakból eredő károkért, például: hibásan megjelentetett tartalmakért, téves besorolásért, kártékony weboldalakra mutató linkekért, illetőleg vagyakvilaga.info domainen található rendszer meghibásodásából eredő káresemény bekövetkeztéért, vagy a kapcsolt fizetési rendszerek hibáiért. Ezeket a hibákat a Szolgáltató törekszik bejelentés esetén orvosolni, illetve a károkat mérsékelni, de kötelezettsége kártérítésre nincs.

3. Felhasználói fiók

Felhasználói fióknak minősül minden olyan fiók, amelyet a látogató annak céljából hozott létre, hogy az oldalon az alap funkciókon kívül további funkciókat érjen el.

3.1 Előfizetői fiókok

Előfizetői fióknak kizárólag az adott időszakban is aktív, díjfizetéssel értéknövelt Felhasználói fiókok tekinthetők. Az Előfizetői fiók (v. Előfizető) is Felhasználói fiókkal rendelkezik, de az Előfizetési csomagtól függően más és más funkciókat ér el.

3.2 Előfizetések (Felhasználóból Előfizető)

Előfizetővé válhat bármely Felhasználó a regisztráció mellett valamely Előfizetési csomag megfizetésével. Ezen csomagokat minden estben a Szolgáltató határozza meg.

3.3 Felhasználó jelszavának biztonsága

A Felhasználó köteles gondoskodni a megfelelő szintű jelszó használatáról. Azt a Szolgáltató kódolva, vissza nem fordítható formában tárolja. Így azt még kérésre sem tudja a Felhasználó számára biztosítani. A Szolgáltató törekszik a felhasználói fiókok megóvására. Az illetéktelen behatolás (Felhasználó gondatlansága, behatolás) eredő károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, de panasz esetén megpróbálja a problémát orvosolni.

3.4 Felhasználói fiók felfüggesztése

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy akár díjfizetett, akár ingyenes fiókot felfüggesszen időlegesen vagy véglegesen abban az esetben, ha az jogsértő tartalmakat tesz közzé (pl: gyermek pornográfia), illetve az ÁSzF valamely pontjába ütköző jogsértő cselekményt hajt végre (pl: nemre, identitásra vonatkozó megjegyzések), vagy a Szolgáltató úgy látja, hogy a többi látogató és/vagy előfizető nyugalmát, az oldal üzemszerű működését akadályozza, téves bevitellel azt manipulálja, illetve megrongálja. A felfüggesztés esetén az előfizetés egyenlegét a Szolgáltató nem téríti vissza a Felhasználónak.

3.5 Felhasználói fiók elvesztése

A Felhasználói vagy Előfizetői csomag elvesztése esetén nincs lehetőség a fiók helyreállítására tekintve, hogy az oldal teljes mértékben anonim módon működik. Ezért nincs mód a fiók tulajdonos hiteles ellenőrzésére és a visszafizetésre sem. Amennyiben a Felhasználó fiókjából kizárta magát, úgy a Jelszó Emlékeztető mezőben megadott adattal tudja felidézni jelszavát. A jelszavakat nem tároljuk, hanem annak egy egyirányban kódolt változatát, így sem a Szolgáltató, sem más nem képes annak meghatározására. Elvesztés esetén az Előfizetési díj megtérítésére sincs lehetőség.

4. Előfizetések

Az Előfizetési Csomagok tartalmát és díját minden esetben a Szolgáltató határozza meg. Az Előfizetőre minden esetben a díjfizetéskor aktív Előfizetési Csomag vonatkozik.

4.1 SMS díjfizetés

A Vágyak Világa szolgáltatásainak SMS fizetési rendszerét az Info-Tech 2006 Bt (www.info-tech.hu, email: info@info-tech.hu) biztosítja. Annak nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért (rosszul megadott prefix, hibás azonosító, rossz számra küldött SMS) a Szolgáltató felelősséget nem vállal. Az SMS fizetés megtörténtekor a rendszer minden esetben válasz SMS-t küld, amely tartalmazza az előfizetési csomag nevét, az előfizető felhasználói azonosítóját, illetve az előfizetői csomag záró dátumát.

4.2 Téves előfizetés (SMS)

Nem létező azonosítóra történő előfizetés esetén a Szolgáltató átvezeti a Felhasználó (itt, mint Előfizető) által kívánt fiókra az előfizetési csomagot, amennyiben az általunk megadott számra érkezett. Ez esetben az ugyfelszolgalat@vagyakvilaga.info email címen lehet bejelentést tenni. Hibás SMS fizetés esetén meg kell adni azt a mobilszámot, amelyről az emelt díjas SMS küldve lett (terhelt előfizetés), illetve az, hogy mely téves azonosítóra lett az előfizetés aktiválva és mely azonosítóra kellett azt aktiválni.

5. Hibabejelentés

A Felhasználó bejelentést tehet bárminemű hibáról, és azt a Szolgáltató saját hatáskörében elbírálja, hogy orvoslandó-e vagy sem. Kivétel ezalól a fizetett szolgáltatások köre. Az díjfizető Felhasználó (vagyis Előfizető) hibabejelentését 24 órán belül orvosolja a Szolgáltató, amennyiben az nem harmadik fél termékének meghibásodása (pl külső szolgáltatás leáll).

6. Az ÁSzF változása

Az Adverticon Media Group fenntartja a jogot az oldallal kapcsolatos Általános Szerződési Feltételek előzetes tájékoztatás nélküli módosítására. Az aktuális Általános Szerződési Feltételekről a látogatónak / felhasználónak kötelessége tájékozódni.

6.1 Az ÁSzF aktualitása

Az Általános Szerződési Feltételek legutóbb 2015. június 6-án változott. Amennyiben nem közvetlenül az oldalon olvassa ezt, úgy látogasson el weboldalunkra és tekintse meg az aktuális változatot.

Vágyak Világa hírek

2018.02.21 (16406)
Történet beküldés - Családi szex és állat szex
2017.12.12 (14461)
Több, mint 1000 szextörténet az oldalon
VV hírek